Công ty sản xuất Bridgestone

 

Tổng quan

Bộ quản lý tài khoản, một bộ phần của bộ phần mềm doanh nghiệp PageScope Enterprise Suite, cho phép bạn theo dõi quá trình sử dụng mỗi thiết bị trên mạng của bạn. Các dữ liệu liên quan đến quá trình sử dụng này có thể được phân chia theo từng loại thiết bị, chức năng, người dùng, nhóm hoặc dự án. Đồng thời, phần mềm có thể thực hiện phân tích thường xuyên để đo lường hiệu quả và xu hướng sử dụng. Chi phí đầu ra cũng có thể được ấn định cho mỗi chức năng của thiết bị, cho phép quản lý chi phí và giảm phế liệu hiệu quả hơn.

Các lợi ích chính

 • Theo dõi và báo cáo chi phí đầu ra cho mỗi thiết bị, người dùng và dự án
 • Giảm lãng phí giấy, mực in và các tài nguyên khác
 • Nâng cao ý thức về chi phí nơi người dùng

Ai là người cần đến bizhub?

 • Văn phòng với nhiều thiết bị nối mạng
 • Các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp để kiểm soát chi phí hiệu quả hơn thông qua quản lý sử dụng ở cấp phòng, ban hoặc cá nhân
 • Các công ty muốn theo dõi vật tư tiêu hao và giảm lãng phí
Mục tiêu
Ngành công nghiệp Tất cả
Bộ phận Tất cả
Quy mô Văn phòng lớn
Từ khóa cho giải pháp Tài chính & kế toán/giảm chi phí

Giải pháp Konica Minolta

 • Một giải pháp phần mềm năng động liên kết tất cả các MFP nối mạng
 • Có thể theo dõi và phân tích đầu ra theo từng thiết bị, chức năng, đầu ra màu/đen trắng, kích cỡ giấy, người dùng và dự án trong một khoảng thời gian xác định như hàng tháng…
 • Có thể ấn định mức chi phí cho mọi loại đầu ra, để quản lý chi phí và vật tư tiêu hao hiệu quả hơn
 • Cảnh báo khi vượt quá giới hạn đầu ra, để quản lý chi phí và giảm lãng phí hiệu quả hơn
 

Liên hệ

 •   HCM: +84 (0)8 3915 4242            HN: +84 (0)4 3776 7023/24
Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan