Trường hợp 1 (Công ty Sản xuất)

Trường hợp 1 - công ty sản xuất

case1_02.jpg

Tối ưu hóa bộ thiết bị để giảm chi phí biến đổi

Kịch bản

Khách hàng là một công ty sản xuất với một văn phòng cỡ trung.
Bộ thiết bị của công ty bao gồm các MFP màu, MFP đen trắng và máy in màu.
Có những khác biệt lớn về tần số và cách thức sử dụng mỗi máy.

case1_movie.gif

 

 

TrướcSau
 • Mạng in không hiệu quả, năng suất đầu ra thấp
 • Cải thiện năng suất nhờ tinh giản bộ thiết bị và thay bằng các máy bizhub
 • Bộ phận quản lý chi tiêu vượt ngân sách
 • Sử dụng bộ quản lý tài khoản New Window để phân bổ chi phí cho từng bộ phận và mang đến cho quản trị viên một cái nhìn tổng quan về chi phí đầu ra cho mỗi thiết bị
 • Chi phí biến đổi cao, ý thức về chi phí của nhân viên thấp
 • Liên kết bộ quản lý xác thực New Window với bộ quản lý tài khoản để thiết lập các giới hạn sử dụng và các giới hạn đầu ra cho mỗi người dùng/nhóm
 • Chi phí bảo quản và chi phí dịch vụ cao

Các chức năng PSES đã được sử dụng

Bộ quản lý tài khoản learn_more.gifNew Window

 • Chức năng kế toán cho phép sưu tập và minh họa bằng đồ thị các dữ liệu theo nhiều loại khác nhau cho mỗi thiết bị, tùy theo nhu cầu
 • Chức năng phân tích cung cấp một số lượng lớn các dữ liệu và số liệu thống kê có thể được sử dụng để quản lý chi phí biến đổi
 • Quản trị viên có thể thiết lập giới hạn sử dụng cho người dùng và nhóm

Bộ quản lý xác thực Learn MoreNew Window

 • Quản lý dữ liệu xác thực cho người dùng và nhiều MFP cùng lúc
 • Cho phép ấn định các giới hạn chức năng cho mỗi người dùng

Bộ quản lý thiết bị NetCare Learn MoreNew Window

 • Cho phép quản trị viên quản lý tập trung các thiết bị cá nhân ngay từ máy tính
 • Hiển thị chi tiết tình trạng thiết bị

case1_01.jpg

Liên hệ

 •   HCM: +84 (0)8 3915 4242            HN: +84 (0)4 3776 7023/24
Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan