Giới thiệu và khái niệm

Làm cho cơ sở hạ tầng in ấn hoạt động hiệu quả

Công nghệ văn phòng đã phát triển, nhu cầu của người dùng cũng đã thay đổi. Rất nhiều môi trường in ấn hiện tại là một sự chắp vá các thiết bị in ấn, ghi hình và fax không được quản lý hoặc bảo quản để theo kịp thế giới kinh doanh ngày nay. Các Dịch vụ In Tối ưu hóa (OPS) của Konica Minolta kết hợp tư vấn, triển khai phần cứng, phần mềm, và quản lý công việc để giảm chi phí xử lý tài liệu. Khái niệm OPS tập trung vào bốn lĩnh vực thiết yếu:

  • Tổ hợp in: Mở rộng quy mô các thiết bị xuất tài liệu để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế, hỗ trợ tối ưu cho quá trình kinh doanh và tổ hợp in, và tối ưu hóa liên tục sao cho cân bằng với chi phí tối thiểu cho quyền sở hữu và tác động môi trường.
  • Quy trình: Phân tích tất cả các luồng tài liệu liên quan đến kinh doanh để tăng năng suất, khai thác tiềm năng tiết kiệm và thiết kế, triển khai và thực hiện giải pháp phù hợp để đáp ứng đúng nhu cầu hàng ngày của bạn.
  • Tài chính: Cung cấp các tùy chọn mua và thuê khác nhau cũng như nhiều mô hình hợp đồng khác nhau, và tích hợp các hợp đồng hiện tại vào một kế hoạch tài chính rõ ràng duy nhất.
  • Bảo mật: Thiết kế và thực hiện các giải pháp bảo mật CNTT và thông tin, từ xác thực người dùng và xử lý đĩa cứng an toàn dữ liệu cho các thiết bị được bố trí đến các yêu cầu an ninh mạng phức tạp.

Khái niệm OPS dựa trên một phương pháp tiếp cận gồm ba trụ cột: Tư vấn, Thực hiện và Quản lý.

Liên hệ

  •   HCM: +84 (0)8 3915 4242            HN: +84 (0)4 3776 7023/24
Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan